Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan
Qualifying
Handicarts
Trolleys Draagtas mee? Altijd oké.
Zomergreens
Drivingrange
-Dringend verzoek om pitchmarks zorgvuldig te herstellen.
Laatst aangepast op: 26-05-2022

Agenda

Baanreglement

Doelstellingen baanreglement:

 • het in goede conditie houden van de baan,
 • veiligheid in de baan
 • een goede doorstroming in de baan.

Marshals zien toe op het naleven van het baanreglement.

NGF etiquetteregels en local rules moeten in acht worden genomen.

Taslabel

Als algemene regel geldt dat de leden een geldend clublabel zichtbaar aan hun tas dragen. Bij verlies kan een nieuw label aangevraagd worden bij het secretariaat. Greenfeeërs dienen een greenfeekaart aan hun tas te dragen.

Mobiele telefoons

Toegestaan is dat de score van een hole op de mobiele telefoon via E–Golf4U wordt ingevoerd. Dat is gemakkelijk en bespaart scorekaarten. Gebruik de mobiele telefoon alleen hiervoor en houd ‘m bij de hand voor calamiteiten of dringende gevallen. Bijvoorbeeld om de marshal op te roepen, of om een dringende boodschap van thuis op te nemen.

Beperk ook in het clubhuis of op het terras het telefoongebruik zoveel mogelijk. Het is storend voor anderen.

Baanconditie

Spelers wordt verzocht de baan in goede conditie te houden. Dat kan door de volgende regels in acht te nemen:

Fairways:
 • Maak gebruik van de paden, waar die er zijn
 • Stap niet over draden, touwen of linten en heggen
 • Leg altijd uitgeslagen plaggen terug en trap ze goed aan (ook in de semi-rough en de rough)
 • Handicartgebruikers dienen zich te houden aan de voorgeschreven rijroutes
 • Loop niet onnodig in de GUR
 • Verniel geen struiken en/of jonge aanplant
Hindernissen:
 • Loop of rijd niet met uw trolley/handicart tussen hindernissen en greens en niet over de foregreens
 • Stap een bunker in aan de lage zijde
 • Hark een bunker altijd netjes aan
 • Leg de hark aan de buitenzijde van de bunker, in de speelrichting
Greens:
 • Beschadig greens niet (met bijv. golftas, zitstok, putter, vlag)
 • Herstel altijd pitchmarks (pitchfork dient u bij u te dragen)
 • Ontzie de randen en de directe omgeving van de hole
Afslagplaatsen:
 • Betreed een afslagplaats via de aangegeven weg
 • Leg uitgeslagen plaggen terug en trap ze aan

Doorstroming

Een goede doorstroming in de baan is voor iedereen plezierig. Neem daarom de volgende regels in acht:

 • Speel altijd uw ronde in de juiste volgorde van holes
 • Speel altijd door, maar wacht met slaan tot spelers voor u buiten bereik zijn
 • Zet uw trolley, als u bij de green bent, altijd zo dicht mogelijk bij het bordje ‘next tee’
 • Verlaat de green meteen als de hole is uitgespeeld
 • Laat een achteropkomende flight door als uw flight een achterstand van één hole of meer op de voorgaande flight heeft opgelopen en/of als uw flight verwacht lang naar een bal te moeten zoeken
 • Volg de regels van ‘ready golf’.

Standing

Spelers met standing zijn spelers die meedoen aan een wedstrijd én spelers die een vastgestelde ronde spelen (hole 1 tot en met hole 18 of hole 1 tot en met hole 9). Spelers met standing hebben

Wanneer u een hole speelt, heeft u op een andere hole primair géén standing. Dit betekent dat u spelers op hun eigen hole te allen tijde voorrang moet verlenen. In het geval van een afzwaaiende bal richting andere fairway vervolgt u de looproute over de fairway van uw eigen hole. Wanneer de spelers op de naastliggende hole voorbij uw bal zijn, steekt u haaks over naar uw bal (de ’90 gradenregel’) en speelt u uw bal zonder de andere spelers op te houden. Kortom: u blijft zo lang mogelijk op de eigen fairway lopen.

Een flight van 1 persoon heeft standing.

Veiligheid

Veiligheid in de baan kan optimaal worden gerealiseerd als spelers de volgende regels in acht nemen:

 • Volg altijd de instructies op de borden in de baan
 • Greenkeepers in de baan en op de paden hebben altijd voorrang
 • Als een greenkeeper binnen ‘balbereik’ is, dient u te wachten op een signaal van de greenkeeper voordat u kunt slaan
 • Roep altijd fore als u een bal hebt geslagen die gevaar oplevert voor andere spelers in de baan. Gevarendriehoeken op de scorekaart geven aan dat u op die punten extra moet letten op:
  • wandelaars
  • overstekende golfers
  • verkeer op de openbare weg

Eerste hulp

Bij calamiteiten roep hulp – bel 112 – maar laat het slachtoffer niet alleen.

De marshal is bereikbaar onder het op uw taslabel en de scorekaart aangegeven telefoonnummer.

AED

De marshal beschikt over een AED (Automatische Externe Defibrillator) en is bereikbaar onder het op uw taslabel aangegeven telefoonnummer. Als er geen marshal in de baan is, vindt u de AED aan de muur rechts van de receptie.

EHBO

Een verbanddoos vindt u in het clubhuis, aan de muur rechts naast de receptie.

27-03-2022

Print Friendly, PDF & Email