Baanstatus

Baan Trolleys Handicarts
Hole 1 t/ m 9
Hole 10 t/m 18
Qualifying
Drivingrange
Let op!
Bij rijp/vorst spelen op wintergreens, draagtassen verplicht en handicarts niet toegestaan!
Laatst aangepast op: 16-01-19 10:16

Plaatselijke regels

Algemeen

 • Afstandspalen met 2 strepen geven de afstanden aan tot het midden van de green (wit 200 m – geel 150 m – blauw 100 m).
 • Afstandspalen met oranje band geven de afstand van 100 meter aan tot het midden van de tijdelijke greens.
 • Greenkeepers die werkzaam zijn in de baan hebben altijd voorrang. Als de greenkeeper mogelijk binnen bereik van uw slag is, mag u absoluut geen bal slaan. Alleen nadat de greenkeeper u een armsignaal heeft gegeven mag u doorspelen.
 • Niet met karren over de voorgreen rijden of tussen hindernis en green.
 • Harken plaatsen buiten de bunker aan de buitenzijde van de hole.
 • Repareer pitchmarks en leg divots terug.
 • Voorkom langzaam spel.

Overige regels

 • Hole 14 wordt gekruist door hole 15. Spelers die afslaan vanaf de tee van hole 15 hebben voorrang op de spelers van hole 14.
 • De afslag op hole 16 kan bij het afsnijden van de hoek gevaar opleveren voor spelers op hole 14.
 • Op hole 4 hebben kruisende wandelaars altijd voorrang.
 • Bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 6 naar hole 7 en van hole 8 naar hole 9) verzoeken wij u zeer goed uit te kijken voor het verkeer.
 • Géén ballen rapen uit het weiland grenzend aan hole 14.
 • Het kort gemaaide gras voor de barak halverwege de fairway van hole 15, is geen green en mag niet ontweken worden volgens regel 25-3
 • Hole 16
  De plaatsing van de GUR langs het eerste deel van de fairway van hole 16 is opgeheven. In plaats daarvan wordt de out-of-bounds-grens verplaatst vanaf de bosrand richting de bomenrij langs de fairway. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de course-rating van de baan noch voor de stroke-index van deze hole.

Tijdelijke plaatselijke regels

Zie informatiebord bij de ingang van het clubhuis.

Plaatselijke regels

Out of bounds: Buiten de baan wordt aangegeven door palen met een witte band.

GUR: Grond in bewerking wordt aangegeven door palen met een blauwe band.
Indien er sprake is van belemmering door ‘grond in bewerking’ (zie regel 25-1a) is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b.

Aangepaalde bomen: Aangepaalde bomen moeten worden ontweken volgens regel 24-2b.

Afstandmeters: een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid -richting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3 van de Golfregels.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Bewogen bal (merker) op de green: indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of één van de beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal  of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Zie publicatie op het mededelingenbord.


Overtreding plaatselijke regels

Bij de eerste overtreding: matchplay – verlies van de hole; strokeplay – twee slagen. Bij volgende overtreding diskwalificatie.  Bij gebruik niet toegestane afstandsmeter diskwalificatie.

Print Friendly, PDF & Email