Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan
Qualifying
Handicarts
Trolleys Draagtas mee? Altijd oké.
Zomergreens
Drivingrange
-Dringend verzoek om pitchmarks zorgvuldig te herstellen.
Laatst aangepast op: 26-05-2022

Agenda

Plaatselijke regels

Algemene regels

 • Afstandspalen met 2 strepen geven de afstanden aan tot het midden van de green (wit 200 m – geel 150 m – blauw 100 m).
 • Afstandspalen met oranje band geven de afstand van 100 meter aan tot het midden van de tijdelijke greens.
 • In de winterperiode kunt u paarse paaltjes in de baan aantreffen. Deze paarse paaltjes geven de rij-route voor handicarts aan bij natte baanomstandigheden.
 • Greenkeepers die werkzaam zijn in de baan hebben altijd voorrang. Als de greenkeeper mogelijk binnen bereik van uw slag is, mag u absoluut geen bal slaan. Alleen nadat de greenkeeper u een armsignaal heeft gegeven mag u doorspelen.
 • Niet met karren over de voorgreen rijden of tussen hindernis en green.
 • Harken plaatsen buiten de bunker aan de buitenzijde van de hole.
 • Repareer pitchmarks en leg divots terug.
 • Voorkom langzaam spel.

Overige regels

 • Hole 14 wordt gekruist door hole 15. Spelers die afslaan vanaf de tee van hole 15 hebben voorrang op de spelers van hole 14.
 • De afslag op hole 16 kan bij het afsnijden van de hoek gevaar opleveren voor spelers op hole 14.
 • Op hole 4 hebben kruisende wandelaars altijd voorrang.
 • Bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 6 naar hole 7 en van hole 8 naar hole 9) verzoeken wij u zeer goed uit te kijken voor het verkeer.
 • Géén ballen rapen uit het weiland grenzend aan hole 14.

Plaatselijke regels

Buiten de baan wordt aangegeven door palen met een witte band.

Sproeikop rond de green: Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.
Bal in algemeen gebied
De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

 • Binnen twee clublengten van de green ligt, en
 • Binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. 

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Vervolg Plaatselijke regels

Verboden speelzones:

Hole 4: De rode hindernis aan de linker zijde van de fairway is maar met één kant gemarkeerd met rode palen met groene kop en strekt zich uit tot het oneindige. Dit gebied is een verboden speelzone.

Hole 5: Schiereiland in hindernis is een verboden speelzone, die vlakbij de oever is gemarkeerd door rode palen met groene kop. Als een bal binnen de voornoemde verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de verboden speelzone met een starfslag worden ontweken volgens Regel 17.1.e.

GUR, jonge aanplant en bomen, gemarkeerd met palen met blauwe band en groene kop vormen verboden speelzones.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis, ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke speelzone of een dergelijke speelzone vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke speelzone vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Het kort gemaaide gras voor de barak, halverwege de fairway van hole 15, is integraal deel van de baan. Dit gebied mag niet zonder straf ontweken worden.


Tijdelijke plaatselijke regels

Zie informatiebord bij de ingang van het clubhuis.


Overtreding plaatselijke regels

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Print Friendly, PDF & Email