Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan
Qualifying
Handicarts
Trolleys Draagtas mee? Altijd oké.
Zomergreens
Drivingrange
-Dringend verzoek om pitchmarks zorgvuldig te herstellen.
Laatst aangepast op: 28-06-2022

Agenda

Reglement starttijden

Reglement starttijden Keppelse Golfclub

Uitgangspunt

Dit reglement starttijden van de Keppelse Golfclub heeft als doel de capaciteit van de baan zo eerlijk mogelijk te verdelen en zo efficiënt mogelijk te benutten. De belangen van de
leden staan hierbij centraal. Het streven is om een balans te vinden tussen de wensen van de leden onderling en tussen die van leden en gastspelers.

Regels
 • Afwijkingen van de hierin vastgelegde regels moeten vooraf met de baancoördinator besproken en goedgekeurd te worden.
 • Starttijden kunnen worden geboekt op alle dagen (behalve de zondag) vanaf 9:30 uur tot en met 16:00 uur (in de periode van wintertijd: 15:00 uur).
 • Leden kunnen vanaf 13 dagen tevoren boeken via E-Golf4U. Gastspelers kunnen boeken via Golfgo (vanaf 7 dagen tevoren) of via het secretariaat.
 • Tot en met 9:20 uur in de ochtend en vanaf 16:10 uur (in de periode van wintertijd: 15:10 uur) in de middag en gedurende de gehele zondag geldt ‘vrije inloop’.
 • Een ronde van 18 holes begint op hole 1. Rondes van 9 holes starten hetzij op hole 1 hetzij op hole 10.
 • Er kan om de tien minuten een starttijd worden geboekt. Voor negen holes wordt een doorlooptijd van 2 uur en 10 minuten aangehouden.
 • Spelers komend van hole 9 die vroeger arriveren op hole 10 mogen daar in goed overleg starten, mits zij voorrang verlenen aan spelers die gebruikmaken van hun op hole 10 geboekte starttijd.
 • Gedurende de tijden van ‘vrije inloop’ hebben spelers die van hole 9 komen voorrang op hole 10. Als echter een speler die in de ochtend vóór 9:30 uur is gestart op hole 1, na 9:20 uur doorkomt op hole 9, hebben de spelers die gebruikmaken van hun op hole 10 geboekte starttijd voorrang. LET OP: als de desbetreffende speler verwacht na 9:20 uur door te komen op hole 10, zal hij/zij voor de tweede negen een starttijd moeten boeken.
 • Het boeken van een ronde van 18 holes kan op twee manieren:
  • Door het boeken van een starttijd voor 18 holes (met doorkomst op hole 10 na 2 uur en 10 minuten);
  • Door het boeken van twee keer 9 holes, waarbij de starttijd op hole 10 vrij gekozen kan worden.
 • Flights bestaan uit maximaal drie personen.
 • Bij wijze van uitzondering kan de baancoördinator een vierbal toestaan. Deze is alleen te boeken via het secretariaat. Als uitgangspunt geldt dat de gezamenlijke handicap van de vier spelers in de flight niet meer is dan 100. Bij vierballen worden twee opvolgende starttijden geboekt.
 • Doorlaatregels moeten door flights in beginsel zelf worden gehandhaafd, dus niet wachten tot de marshal hiertoe opdracht geeft.
 • Het verdient aanbeveling om, voordat men een starttijd reserveert of wil gaan starten tijdens een periode van ‘vrije inloop’, de agenda op de website (of E-Golf4U) te raadplegen met het oog op wedstrijden of andere reserveringen.
 • Als geen gebruikgemaakt gaat worden van een geboekte starttijd moet deze zo snel mogelijk, en in ieder geval uiterlijk 2 uur van tevoren, ongedaan worden gemaakt, ongeacht de weersomstandigheden. Uitsluitend wanneer de baan is gesloten, kan afmelding achterwege blijven.
 • Spelers worden geacht ten minste 5 minuten vóór de gereserveerde starttijd op de desbetreffende tee aanwezig te zijn.
 • Bij shotgun-wedstrijden worden de buffers vastgesteld door de baancoördinator. Bij andere wedstrijden worden buffers (voor en na) gehanteerd van 10 minuten.
 • Een lid mag, doch alleen via het secretariaat, op eigen risico een starttijd boeken in de buffertijd van een shotgun-wedstrijd. Als dat lid zich dan op enig moment op dezelfde hole bevindt als waarop deelnemers van die wedstrijd gaan afslaan of spelen (voor of achter), moet hij of zij die hole en de baan direct verlaten.
 • De baancoördinator en de marshals houden toezicht op de naleving van dit reglement.
 • Baancoördinator is de clubmanager, te bereiken via het secretariaat.
Print Friendly, PDF & Email