Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan
Qualifying
Handicarts 15 meter van sloot- en vijverkanten afblijven!
Trolleys Op hole 9 linkerzijde fairway aanhouden!
Zomergreens
Drivingrange
Plaatsen
Pitchmarks herstellen!
Geldig op: 12-04-2024

Agenda

Baanbeschrijving

Baanlayout

De eerste negen holes, de Ulenpasbaan, loopt vooral over het landgoed Ulenpas. Het kasteel Ulenpas ligt direct achter de green van hole 3.
De tweede negen holes, de Keppelbaan, loopt vooral over het landgoed Keppel. De oudste hole van de baan is hole 15, die vrijwel ongewijzigd in deze vorm vanaf 1931 zo gespeeld wordt. Klik hier voor een PDF van het baanboekje.
Voor wedstrijden die uitsluitend over 18 holes gaan kan de route worden aangepast naar een snellere route, de Championscourse.


Hole 1

Let op: de afslag op hole 1 kan bij het afsnijden van de hoek gevaar opleveren voor spelers op hole 2.

Klik hier voor video en tips van de pro

Ulenpasserkamp

Deze lange hole langs de Dubbeltjesweg eindigt met zijn green op een terrein dat als veldnaam ‘Ulenpasserkamp’ draagt. Hiermee wordt de nabijgelegen havezate Ulenpas in de naamgeving betrokken,

Hole 2

Het gebied in het bos links van het verlengde van het hek met witte palen achter de tee van hole 2 is ‘buiten de baan’.

Klik hier voor video en tips van de pro

De Domkamp

Veldnaam van de akker waarover deze hole loopt. Een verklaring voor deze veldnaam is (nog) niet gevonden.

Hole 3

De overzijde van het water achter de green van hole 3 is ‘buiten de baan’ (out of bounds).

Klik hier voor video en tips van de pro 

Linnaeus

De wereldberoemde botanicus Linneaus heeft op het eilandje links van de green (aan de overkant van het water) omstreeks 1725 een tuin aangelegd in opdracht van de eigenaar van de Ulenpas. Er worden hier nog steeds zeldzame bomen en planten aangetroffen.

Hole 4

Op hole 4 hebben kruisende wandelaars altijd voorrang.

Klik hier voor video en tips van de pro

De Ezelsweide

Deze veldnaam komt regelmatig op oudere kaarten terug. De naam stamt uit de tijd dat boer Verhei, wonende aan de Laakweg te Drempt, 60 jaar geleden zijn vee daar had lopen waaronder een paar ezels.

Hole 5

Klik hier voor video en tips van de pro

De Veldoven

Deze hole (over het water) eindigt op een green waar vlakbij in de 18e-19e eeuw een veldoven gestaan heeft. Hierin werden stenen gebakken voor de bouw van boerderijen en huizen in de omgeving. Deze oven is bij archeologisch onderzoek aangetroffen. Er vlakbij lag het huis van de eigenaar: ‘Colenbranders huisplaats’.

Hole 6

Goed uitkijken bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 6 naar hole 7). U bent voor verkeer slecht te zien.

Klik hier voor video en tips van de pro

De Plantage

Het (bos)gebied links van deze hole draagt op oudere kaarten de naam ‘de Plantage’. Verwijst naar een ooit aangelegd productiebos.

Hole 7

Klik hier voor video en tips van de pro

Het Valkenbos

Het bos bij de green van deze hole wordt ‘het Valkenbos’ genoemd. 

Hole 8

Goed uitkijken bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 8 naar hole 9). U bent voor verkeer slecht te zien.

Klik hier voor video en tips van de pro

Het Berkenlaantje

Deze naam duikt enkele malen op voor dit gedeelte in relatie tot het erlangs lopende wandelpad omzoomd door berken.

Hole 9

Klik hier voor video en tips van de pro

Het Laege Blok

Vernoemd naar de veldnaam van dit middengedeelte van de nieuwe baan, duidend op een wat lager gelegen en natter terrein. Daarom is er een vijver aan de rechterkant van deze hole.

Hole 10

Klik hier voor video en tips van de pro

De Bongerd

De tee van deze hole ligt op de plek waar indertijd naast de boerderij ‘de Wehme’ (locatie clubhuis) een boomgaard lag.  De veldnaam ‘de Bongerd’ komt voor deze plek dan ook op kaarten voor.

Hole 11

Goed uitkijken bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 10 naar hole 11). U bent voor verkeer slecht te zien.

Klik hier voor video en tips van de pro

De Heide

De holes 11, 12 en 8 liggen op een terrein dat van oudsher ‘de hei’ genoemd werd. De par-3 langs de weg is vernoemd naar dit terrein, dat al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw bij de club in gebruik is.

Hole 12

Klik hier voor video en tips van de pro

Het Ven

Deze hole ontleent zijn naam aan het ven, het meertje in het bos links van deze hole. Op de veldnamenkaart wordt dat aangeduid als ’t Ven of ’t Venne.

Hole 13

Klik hier voor video en tips van de pro

De Waoj

Vernoemd naar de veldnaam waar deze hole op ligt. Door de ligging van de green op de hoek van twee bosranden waait het er altijd.

Hole 14

Hole 14 wordt gekruist door hole 15. Spelers die afslaan vanaf de tee van hole 15 hebben voorrang op de spelers van hole 14.

Klik hier voor video en tips van de pro

Doesburgse pad

Vernoemd naar het pad dat vlak langs de green van deze hole loopt. Helaas heeft het maisveld rechts van de afslag geen veldnaam, dat zou een goede naam zijn geweest omdat daarin de nodige ballen (out of bounds!) terechtkomen.

Hole 15

Hole 15 wordt gekruist door hole 14. Spelers die afslaan vanaf de tee van hole 15 hebben voorrang op spelers van hole 14. 

De green aan de rechterkant, halverwege de fairway van hole 15, vormt een integraal onderdeel van de baan.

Klik hier voor video en tips van de pro

Het Reuzeveld

Het terrein waar de club in 1931 zijn baan kreeg (het gedeelte waar nu hole 15 en het eerste deel van hole 16 en het laatste deel van hole 17 liggen) wordt aangeduid als ’t Veld’, liggend achter boerderij De Reuze. Iets verderop wordt de veldnaam ‘Reuzeveld’ gehanteerd.

Hole 16

Klik hier voor video en tips van de pro

Enghuizen

Aan deze hole kon niet direct een veldnaam gekoppeld worden. Er is gekozen voor de oorspronkelijke naam van de club. Van 1926 tot 1951 ging de Keppelse door het leven als Golfclub Enghuizen.

Hole 17

Goed uitkijken bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 17 naar hole 18). U bent voor verkeer slecht te zien.

Klik hier voor video en tips van de pro

De Prinsenhof

Vernoemd naar de voormalige boerderij die stond op de plaats waar nu de twee witte villa’s staan. Je speelt als het ware naar de Prinsenhof toe.

Hole 18

Klik hier voor video en tips van de pro

De Bult

Deze lange hole langs de weg (over ‘het land van Vels’) eindigt op een hoger gelegen gedeelte, dat op de veldnamenkaart de naam ‘de Bult’ draagt. Een bult is in het oostelijke dialect een verhoging in het landschap.

Print Friendly, PDF & Email