Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan Draagtassen mee? Altijd oké!
Qualifying tee markers staan op winterpositie
Handicarts
Trolleys
Zomergreens
Drivingrange
Plaatsen toegestaan op fairway en korter gras dan fairway.
Dringend verzoek om pitchmarks zorgvuldig te herstellen.
Laatst aangepast op: 30-11-21 13:07

Agenda

Bestuur en commissies

Bestuur Keppelse Golfclub
 • Alfred Geitenbeek, voorzitter
 • Leo van Beek, secretaris
 • Paul Schol, penningmeester a.i.

E-mailadres bestuur KGC: bestuur@keppelse.nl

Stichting Golfsport Keppel

De Stichting heeft ten doel het verkrijgen van onroerende zaken en het daarop aanleggen en exploiteren van een golfterrein met een of meerdere gebouwen en het verlenen van speelrecht aan leden en gasten van de Vereniging Keppelse Golfclub. De leden van de Vereniging zijn verplicht tot deelneming in het stichtingsvermogen door middel van aan te kopen participaties.

Bestuur SGK:

 • Bart Meesters – voorzitter
 • Ans Elderman – secretaris
 • Paul Schol, a.i. – penningmeester

E-mailadres bestuur SGK: stichting@keppelse.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Golfsport Keppel en op de algemene gang van zaken in de Stichting, onder meer door goedkeuring te geven aan de jaarstukken, de begroting en de beleidsplannen. De raad benoemt de bestuursleden van de Stichting.

Leden:

 • Peter van den Brandhof – voorzitter
 • Wiebe Fintelman
 • Saskia Geelhoed

en het dagelijks bestuur van de vereniging

 • Alfred Geitenbeek
Commissies:
Medewerkers:

Secretariaat

 • Anja Hazersloot
 • Michelle Hondorp

E-mailadres: secretariaat@keppelse.nl

Greenkeepers

 • Maarten Eskes, hoofdgreenkeeper
 • André Nusselder
 • Niek Bijlsma
 • Hans Minkhorst

Golfprofessionals

 • Frank Hoekzema, PGA A golfprofessional
  Headpro Keppelse golfacademie
 • Roy Teunissen, PGA B golfprofessional i.o
Print Friendly, PDF & Email