Baanstatus

Baan Trolleys Handicarts
Hole 1 t/ m 9
Hole 10 t/m 18
Qualifying
Drivingrange
Let op!
Bij rijp/vorst spelen op wintergreens, draagtassen verplicht en handicarts niet toegestaan!
Laatst aangepast op: 18-11-18 04:53

Organisatie

Bestuur Keppelse Golfclub
 • Jacques Hulsbergen – voorzitter
 • Leo van Beek – secretaris
 • Jan Willem Vethaak – penningmeester
 • Dinie Regeling
 • Hans Kuiper
 • Tom van Buul

E-mailadres bestuur KGC: bestuur@keppelse.nl>>

Stichting Golfsport Keppel

De Stichting heeft ten doel het verkrijgen van onroerende zaken en het daarop aanleggen en exploiteren van een golfterrein met een of meerdere gebouwen en het verlenen van speelrecht aan leden en gasten van de Vereniging Keppelse Golfclub. De leden van de Vereniging zijn verplicht tot deelneming in het stichtingsvermogen door middel van aan te kopen participaties.

Bestuur SGK:

 • Henk Donker – voorzitter
 • Johannes Arets – secretaris
 • Jan Willem Vethaak – penningmeester

E-mailadres bestuur SGK: stichting@keppelse.nl>>

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Golfsport Keppel en op de algemene gang van zaken in de Stichting, onder meer door goedkeuring te geven aan de jaarstukken, de begroting en de beleidsplannen. De raad benoemt de bestuursleden van de Stichting.

Leden:

 • Peter van den Brandhof – voorzitter
 • Pieter Muijsers
 • Saskia Geelhoed
  en het dagelijks bestuur van de vereniging
 • Jacques Hulsbergen
 • Leo van Beek
 • Hans Kuiper
Commissies:
 • Baanadviescommissie
 • Baancommissie
 • Clubhuiscommissie
 • Damescommissie
 • Geschillencommissie
 • Handicap-en-regelcommissie (H&R)
 • Herencommissie
 • Jeugdcommissie
 • Kascommissie
 • Ledenbegeleidingcommissie
 • Ledenwervingscommissie
 • Marshalcommissie
 • Rabbitcommissie
 • Redactiecommissie
 • Seniorencommissie
 • Sponsorcommissie
 • Technische commissie
 • Websitecommissie
 • Wedstrijdcommissie
Medewerkers:

Secretariaat

 • Anja Hazersloot

Greenkeepers

 • Maarten Eskes, hoofdgreenkeeper
 • André Nusselder
 • Niek Bijlsma
 • Hans Minkhorst

Keppelse golfacademie

 • Frank Hoekzema, headpro
 • Hein Kaal
Print Friendly, PDF & Email