Baanstatus

Baan Trolleys Handicarts
Hole 1 t/ m 9
Hole 10 t/m 18
Qualifying
Drivingrange
Laatst aangepast op: 16-05-20 08:17

Agenda

Herenmiddag

Wedstrijd voor de heren op dinsdagmiddag

organisatie herencommissie

Keppelse herenmiddag beroemd tot ver buiten Hoog-Keppel!

Onder auspiciën van de Herencommissie worden op dinsdagmiddag wedstrijden gespeeld volgens een vastgesteld schema, zie Inschrijven wedstrijden.

  • Deelname is voor heren van 25 jaar en ouder.
  • Op de 1e en 3e dinsdag van de maand zijn de wedstrijden qualifying (P-wedstrijden) en wordt er gespeeld in twee groepen te weten lage hcp t/m 24 en hoge hcp van 24.1 t/m 36.
  • Het aantal deelnemers op die dagen is niet gelimiteerd maar inschrijving is verplicht via de website in verband met de flightindeling.
  • Voor het aan- en afmelden gelden strikte regels. Mail naar heren@keppelse.iswc-demo.nl en u krijgt per omgaande antwoord op al uw vragen.
  • Op de andere dinsdagen zijn er gezelligheidswedstrijden. Deze zijn toegankelijk t/m hcp 54.
  • Voor alle wedstrijden geldt een shotgunstart, dus samen uit, samen thuis.
  • Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor starttijd (tijdens wintertijd 11.30 uur en anders 12.00 uur – zie agenda) in persoon of telefonisch te melden. Nadien is géén deelname meer mogelijk.
  • Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats met GC Anderstein, de Graafschap en de Rosendaelse.
Inschrijven herenmiddag 9-holes-inloop

Er is een mogelijkheid om op dinsdagmiddag negen holes te spelen zonder officieel deel te nemen aan de Herenmiddagwedstrijd. Zodra twee of meer spelers zich hebben aangemeld, kan de eerste flight om 14.00 uur afslaan van hole 1.

U kunt zich tot 12.00 uur op de dag zelf inschrijven. Kijk op de website of er genoeg inschrijvingen zijn en bel elkaar voor een definitieve afspraak. U bent natuurlijk  van harte welkom op de gezamenlijke borrel na afloop!
Houd er rekening mee dat u géén standing heeft en dat u geen qualifying kaart kan spelen.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Hans Pieterse, telefoon: 0314-335618. 
E-mail: herenmiddag@keppelse.nl

Reglement Herenmiddag, versie 2016

Definitie: Het onder leiding van de herencommissie spelen van wedstrijden op de dinsdagmiddag volgens een vastgesteld schema.

Deelname:
Alleen door herenleden van 25 jaar en ouder, waarbij in principe op de eerste en derde dinsdag van de maand de deelname beperkt is tot exact handicap 36.0 (in het programma aangeduid als qualifying P-wedstrijden).
Voor de tweede, vierde en vijfde dinsdag staat deelname open tot handicap 45.0
Voor gastspelers is dispensatie nodig van de herencommissie; meespelen is altijd buiten mededinging.

Wedstrijden:
De strokeplay- en stableford-wedstrijden worden in twee categorieën ingedeeld, te weten

  • categorie 1: exact handicap t/m 24.0
  • categorie 2: exact handicap 24.1 t/m 36.0

De peildatum voor de indeling van de leden in deze categorieën is 1 april.
Voor de overige wedstrijden, de zgn. ‘gezelligheidswedstrijden’, wordt de limiet van de categorie 2 uitgebreid t/m exact handicap 45.0.
In de periode van 1 april t/m 31 oktober worden qualifying wedstrijden gespeeld, in het programma aangeduid met P.
In de periode van 1 november t/m 31 maart worden geen qualifying wedstrijden gespeeld, ongeacht de conditie van de baan. Spelers die niettemin in deze periode voor een Q-kaart willen meespelen staat het vrij om dit zelf te regelen mits de baan qualifying is en de wedstrijdvorm dit toelaat, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding die bij de indeling van de flights hiermee rekening zal houden.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de heersende golfregels en de plaatselijke regels.

Bij minder dan 10 deelnemers gaat de herenmiddag niet door.

Meldtijd/Starttijd:
Voor deelname aan de Herenmiddag dient men zich voor alle wedstrijden (gezelligheids-wedstrijden én P-wedstrijden) via de website in te schrijven. De inschrijving sluit normaal gesproken om 10.00 uur op de speeldag.
Nadien is om praktische redenen deelname niet mogelijk. De starttijd is 12.00 uur. Tijdens de wintertijd is de starttijd 11.30 uur. Men dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Wie wel is ingeschreven maar niet verschijnt moet toch het inleggeld betalen. Wie twee keer niet verschijnt wordt voor de volgende wedstrijd gediskwalificeerd.

Inleggeld en scorekaart
Spelers worden geacht het inleggeld van € 3,00 vóór de wedstrijd te voldoen en de scorekaart compleet in te vullen.

Speelduur en prijsuitreiking:
De speelduur over een ronde van 18 holes bedraagt bij een deelname tot 30 personen maximaal 4 3/4 uur, bij een deelname boven de 30 personen maximaal 4 3/4 uur. De prijsuitreiking volgt om en nabij 17.00 uur.

Puntencompetitie:
Voor de in het programma met P aangeduide strokeplay- en stableford-wedstrijden worden in het kader van de puntencompetitie punten gegeven. De speler met het hoogste aantal punten over zijn beste acht wedstrijden wint de wisselbeker. Er is een wisselbeker voor categorie 1 en voor categorie 2.
De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de wisselbekers vindt plaats tijdens het Herendiner dat traditioneel op de laatste dinsdag van november wordt gehouden.

Uitwisselingen:
Door het jaar vinden uitwisselingen plaats met de golfclubs Anderstein, Lochemse en de Rosendaelse. Er wordt dan gespeeld om wisseltrofeeën. Ook deze wedstrijden worden door de herencommissie georganiseerd. Inschrijven voor deze wedstrijden via de website.

 


Programma 2016

December
06 Tegen Bogey, shotgun –  Jan Borsboom, Michel Roepke
13 Eclectic, shotgun – Hans Pieterse, Roel Cornelissen
20 Stableford, shotgun, neary + longest drive, eten  – Arnold Verstegen, Harry Knoop
27 Oliebollenwedstrijd,  4 stokken, forwardtee –  Jan Borsboom, Michel Roepke

 

 

14-12-2016

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email