Baanstatus

Status Opmerkingen
Baan
Qualifying
Handicarts
Trolleys
Zomergreens
Drivingrange
Plaatsen Toegestaan op voorgreens en aprons!
Pitchmarks repareren!
Geldig op: 18-05-2024

Agenda

Plaatselijke regels

Algemene regels

 • Afstandspalen met 2 strepen geven de afstanden aan tot het midden van de green (wit 200 m – geel 150 m – blauw 100 m).
 • Afstandspalen met oranje band geven de afstand van 100 meter aan tot het midden van de tijdelijke greens.
 • In de winterperiode kunt u paarse paaltjes in de baan aantreffen. Deze paarse paaltjes geven de rij-route voor handicarts aan bij natte baanomstandigheden.
 • Greenkeepers die werkzaam zijn in de baan hebben altijd voorrang. Als de greenkeeper mogelijk binnen bereik van uw slag is, mag u absoluut geen bal slaan. Alleen nadat de greenkeeper u een armsignaal heeft gegeven mag u doorspelen.
 • Niet met karren over de voorgreen rijden of tussen hindernis en green.
 • Harken plaatsen buiten de bunker aan de buitenzijde van de hole.
 • Repareer pitchmarks en leg divots terug.
 • Voorkom langzaam spel.

Overige regels

 • Hole 14 wordt gekruist door hole 15. Spelers die afslaan vanaf de tee van hole 15 hebben voorrang op de spelers van hole 14.
 • De afslag op hole 16 kan bij het afsnijden van de hoek gevaar opleveren voor spelers op hole 14.
 • Op hole 4 hebben kruisende wandelaars altijd voorrang.
 • Bij het oversteken van de Prinsenweg (van hole 6 naar hole 7 en van hole 8 naar hole 9) verzoeken wij u zeer goed uit te kijken voor het verkeer.
 • Géén ballen rapen uit het weiland grenzend aan hole 14.

Plaatselijke regels

Buiten de baan wordt aangegeven door palen met een witte band.

Sproeikop rond de green: Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.
Bal in algemeen gebied
De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

 • Binnen twee clublengten van de green ligt, en
 • Binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. 

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Provisionele bal voor bal in hindernis hole 5

Aangepaste regel 18.3
(na intern overleg en instemming van de NGF)

 • Regel 18.3a is aangepast om de speler toe te staan een provisionele bal te spelen volgens Regel 17.1.d(1) of Regel 17.1.d(2).
 • Regels 18.3b en 18.3c zijn aangepast om aan te geven wanneer een dergelijke provisionele bal moet of mag worden gespeeld of opgegeven, zoals bepaald in de volgende plaatselijke regel.
  Plaatselijke regel B-3
  Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt [Hole 5], mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:
  Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1) of de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)).
  Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.
  Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:
 • als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
  ➢ het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
  ➢ het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.
 • Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Zoals bekend: als de provisionele bal de bal in spel wordt: 1 strafslag. Straf voor overtreding van plaatselijk regel: algemene straf.

Hole 13

Relief van pad.
Als een extra mogelijkheid voor het nemen van relief van het grindpad bij de bunker, mag de speler een bal in de droppingzone droppen.

Verboden speelzones:

Hole 4: De rode hindernis aan de linker zijde van de fairway is maar aan één kant gemarkeerd met rode palen met groene kop en strekt zich uit tot het oneindige. Dit gebied is een verboden speelzone.

Hole 5: Schiereiland in hindernis is een verboden speelzone, die vlakbij de oever is gemarkeerd door rode palen met groene kop. Als een bal binnen de voornoemde verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de verboden speelzone met een strafslag worden ontweken volgens Regel 17.1.e.

GUR, jonge aanplant en bomen, gemarkeerd met palen met blauwe band en groene kop vormen verboden speelzones.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis, ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke speelzone of een dergelijke speelzone vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke speelzone vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Tijdelijke plaatselijke regels

Zie informatiebord bij de ingang van het clubhuis.


Overtreding plaatselijke regels

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Print Friendly, PDF & Email