Plaatselijke regel – Provisionele bal bij hole 5

B-3 Provisionele bal voor bal in hindernis hole 5
Doel: volgens Regel 18.3, mag een speler geen provisionele bal spelen als het bekend of praktisch zeker is dat zijn of haar bal in de hindernis ligt.

Maar in ongebruikelijke gevallen, wanneer de afmeting, vorm of plaats van de hindernis zodanig is dat:

 • de speler niet kan zien of de bal in de hindernis ligt;
 • het spel onnodig zou worden opgehouden als de speler eerst naar voren moet gaan om vast te stellen of de bal in de hindernis ligt, voordat deze, met een strafslag een bal in het spel zou mogen brengen op de plaats waar de laatste slag was gedaan, en
 • als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden, maar het bekend of praktisch zeker zou zijn dat de bal in de rode hindernis ligt.

Besloten is om Regel 18.3 aan te passen – (dit na intern overleg en instemming van de NGF):

 • Regel 18.3a is aangepast om de speler toe te staan een provisionele bal te spelen volgens Regel 17.1.d(1) of Regel 17.1.d(2).
 • Regels 18.3b en 18.3c zijn aangepast om aan te geven wanneer een dergelijke provisionele bal moet of mag worden gespeeld of opgegeven, zoals bepaald in de volgende plaatselijke regel.Plaatselijke regel B-3
  Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt [Hole 5], mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:
  Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1) of de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)).
  Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.
  Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:
 • als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
  ➢ het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
  ➢ het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.
 • Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Zoals bekend: als de provisionele bal, de bal in spel wordt: 1 strafslag.
Straf voor overtreding van plaatselijk regel: algemene straf.

20-06-2022