Alsof het gesneeuwd had

Zo lag de baan er vanaf woensdag bij, nadat de schotelstrooier zijn werk had gedaan.
Er is 65 ton gips uitgestrooid over de baan.

Gips is een calciumbron die gebruikt wordt als bodemverbeteraar. Bij het toedienen van gips komt extra vrije calcium in de bodem beschikbaar. De grote, positief geladen calciumionen nestelen zich tussen de negatief geladen kleiplaatjes. Daardoor worden die uit elkaar gedrukt en tegelijkertijd stabiel met elkaar verbonden. Dat draagt bij aan een rulle structuur. 

Bemesting met gips vermindert tevens de scheurvorming in de bodem bij droogte.
Het resultaat is een verbeterde structuur van de grond en een verbeterde zuurstof- en waterhuishouding.
Hierdoor blijft de baan droger en kan in het natte seizoen langer goed bespeeld worden.