Geen net, wel nieuw pad

Er komt geen vangnet achter de drivingrange. De veiligheid van wandelaars en spelers op het bospad wordt op een andere manier gewaarborgd. In het bos van hole 2 naar hole 3 komt een nieuw pad. De aanleg is gestart. Een en ander is gebeurd na een bijeenkomst met inwoners van Hoog-Keppel, die bezwaren aantekenden tegen het plaatsen van een vangnet. Zij zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld van de gewijzigde plannen. Klik hier voor Brief bewoners Hoog-Keppel.