Ontvangst ondernemersvereniging op de Keppelse

De Keppelse is sinds 1 januari lid van de Ondernemersvereniging HKD. Dit is een actieve vereniging van zo’n 86 ondernemers uit de directe omgeving. De vereniging organiseert bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, trainingen voor haar leden en probeert haar leden te vertegenwoordigen naar de gemeenschap.
Op 11 januari hield de Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt haar nieuwjaarsreceptie op de Keppelse. Zo’n 75 leden bezochten de geanimeerde bijeenkomst. Er waren natuurlijk de gebruikelijke nieuwjaarstoespraken met de plannen voor het komende jaar, maar ook werd er een “verzoekbord” opgehangen, waar leden druk gebruik van maakten om wensen of ideetjes bekend te maken. Hans Kuiper heeft de bijeenkomst namens de Keppelse welkom geheten en wat over de club verteld. En ook gemotiveerd waarom de Keppelse, als sportvereniging, lid is geworden van de OV-HKD.

Pikant commentaar van een aantal bezoekers die woonachtig zijn in Hoog-Keppel, en waarvan sommigen zelfs met uitzicht op de baan, was dat ze nog nooit op de club waren geweest. En velen waren aangenaam verrast door het fraaie clubhuis.

Er zijn al wat ideeën om verder samen te werken met de Ondernemersvereniging, en een aantal leden gaf aan best nieuwsgierig te zijn naar dat golfspel.

Welling kwam uitstekend voor de dag met hapjes en drankjes en alles bij elkaar was het een zeer geslaagde eerste bijeenkomst en kennismaking met de Keppelse.