De Keppelse Golfacademie heeft het kwaliteitskeurmerk voor een erkende golfschool van de PGA Holland verworven. Voorzitter Alfred Geitenbeek en Golf Pro Frank Hoekzema namen het bijbehorende schild in ontvangst. De PGA Holland is de organisatie van de beste golfopleiders in Nederland.

Het keurmerk komt er op neer dat de Keppelse Golfacademie met de tijd meegaat en steeds goed bijgeschoold blijft. Een van de voorwaarden om de waardevolle erkenning te krijgen is het hebben van een pro met een PGA-A diploma. Frank Hoekzema rondde verleden najaar die A opleiding af.