Michaël Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn vele en grote activiteiten als vrijwilliger heeft Michaël Hazersloot zaterdag 26 juni 2021 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Mark Boumans van de  gemeente Doetinchem reikte de onderscheiding thuis uit. Dochter Marlous Hazersloot speldde de versierselen op. Dit laatste in verband met de anderhalvemetermaatregel. De burgemeester roemde de activiteiten van ‘ridder’ Michaël Hazersloot. Hij bestempelde hem als een uitstekend voorbeeld van iemand die op een zeer positieve wijze een bijdrage levers aan de vele facetten van de samenleving.

Michaël kreeg zijn onderscheiding onder meer voor zijn vele activiteiten voor de Keppelse Golfclub. Van de vereniging was een delegatie aanwezig, die hem namens de hele golfclub van harte feliciteerde. Jarenlang was hij het gezicht achter de sponsoring van de club en het afgelopen jaar zette hij zich vol in voor de Brasserie de Keppelaer. Behalve voor de Keppelse was Michaël Hazersloot de afgelopen 20 jaar actief voor het Almende College, AT Techniekopleidingen, VNO-NCW Achterhoek, de Achterhoek Board, TC Zuid en bij de Graafschap was hij een bekend gezicht. Tot voorkort was hij algemeen directeur van Ferro Techniek in Gaanderen, deze functie heeft hij recent wegens ziekte moeten neerleggen.