Plaatsen

Tussen 1 november en 30 april kunnen clubs en banen zelf de plaatselijke regel voor ‘plaatsen’ invoeren wanneer de regel- en handicapcommissie daarmee heeft ingestemd. Plaatsen houdt in dat je de bal mag opnemen, schoonmaken en terugplaatsen. Met deze regel kan de baan langer qualifying blijven.

Die regel staat beschreven op bladzijden 146 en 147 van de Appendix I en luidt: “Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij de bal opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen ca. 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole”.