Werkzaamheden op hole 11

De herentee van hole 11 wordt twee keer zo groot. De greenkeepers voeren in november en december dat werk uit. Ook leggen ze een nieuw kort pad aan en nemen ze de linker bunker onder handen. Die bunker staat geregeld onder water. Drainage moet dat euvel verhelpen. Ook wordt de bunker verbeterd.
Als dat goed uitpakt worden deze winter meer bunkers onder handen genomen.