De jaarlijkse wijnwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 1 oktober a.s.

Het is een teamwedstrijd en de spelvorm is hooksome. Je kunt je als team opgeven, maar individuele opgave kan natuurlijk ook. Na afloop van deze shotgun staat er een heerlijk en gevarieerd warm/koud buffet klaar voor € 23,00 p.p. De wedstrijdcommissie en de ‘Heeren van de Brasserie’ zien de inschrijvingen graag komen!
Vergeet niet de horeca aan te vinken bij deelname aan het buffet!

Wij hopen op een grote opkomst.

De wedstrijdcommissie.

17-09-2022