Niet met trolley over tee, green of voorgreen rijden!

Nu de eerste koude nachten achter de rug zijn is het tijd om de kennis over het gebruik van de baan in winterse omstandigheden wat op te frissen.

De laatste jaren wordt de baan, door het toenemend aantal golfers en het zachte weer, in de herfst- en wintermaanden intensief bespeeld. In deze periode is de baan kwetsbaar; de bodem is zacht en het gras groeit niet meer. Daardoor vindt er geen herstel plaats van de schade veroorzaakt door het gebruik. Onder schade verstaan wij beschadiging van het gras en belasting (verdichting) van de bodem. Om de baan speelbaar en open te houden zullen alle spelers zorgvuldig met de baan moeten omgaan.

Daarom volgen hier nog een keer de regels :

– Nooit met trolleys, steps en handicarts over de tee’s heen rijden.
– Hetzelfde geldt voor de voorgreens en de wintergreens.
– Ook niet over de oranje tee’s die in de baan liggen.
– Niet over de nieuwe vlakke oefengreen rijden.
– Geen oefenswings maken op de tee, maar buiten de tee.
– Niet alleen op de fairway, maar ook op de tee de plaggen altijd terugleggen.

Winterbeleid baangebruik

– Bij rijp en vorst zijn draagtassen standaard verplicht, dus geen gebruik maken van trolleys, steps of handicarts.
– Van 1 december tot 1 maart zijn draagtassen verplicht tot 10:00 uur.
– Kijk voor het spelen naar de baanstatus altijd eerst op de website.

Meer informatie is te vinden onder ‘baanbeleid’ op het ledengedeelte van de website.

De Baancommissie

 

22-11-2022