Kwetsbare baan

Door de huidige weersomstandigheden is de baan uiterst kwetsbaar geworden. Wij hebben er allemaal baat bij als wij zorgvuldig omgaan met onze baan. Daarom is het belangrijk om divots terug te leggen en de pitchmarks op de green te herstellen. En ook als je divots of pitchmarks ziet: herstel de schade en repareer er een paar. Kleine moeite!
Laten we de baan en hole achterlaten zoals wij hem ook graag aantreffen.

Zorg voor de baan, divots, pitchmarks en bunkers