Baanstatus

Baan Trolleys Handicarts
Hole 1 t/ m 9
Hole 10 t/m 18
Qualifying
Drivingrange
Let op!
Bij rijp/vorst spelen op wintergreens, draagtassen verplicht en handicarts niet toegestaan!
Hole 15 tijdelijke green.
Laatst aangepast op: 14-04-19 08:49

Agenda

Tassenloods

Tassenloods

U kunt u voor een plaats in de tassenloods aanmelden. Download daarvoor hier inschrijfformulier tassenloods>> en stuur dit ingevuld naar het secretariaat.

De kosten zijn:
Benedenlocker met elektra: €105
Benedenlocker: €90
Bovenlocker: €75

Er zijn mogelijkheden om in de eigen locker schoenhaken en/of een bakje aan te brengen. De kosten voor deze accessoires zijn eenmalig €19 respectievelijk €15. Deze accessoires zijn uw eigendom. Bij het secretariaat kunt u de accessoires bestellen.

Werkwijze toewijzing lockers

Op het secretariaat wordt een lijst bijgehouden voor mensen die een bovenlocker toegewezen hebben gekregen en die liever een benedenlocker hebben. Zodra een benedenlocker vrijvalt, wordt deze in volgorde van intekening toegewezen. Degenen zie zich al hebben ingeschreven behoeven zich niet opnieuw aan te melden. De volgorde blijft ook gehandhaafd. Bij bijzondere redenen kan het bestuur afwijken van de volgorde.

Nieuwe aanmelders krijgen in eerste instantie een bovenlocker toegewezen en kunnen indien gewenst op de bovengenoemde lijst geplaatst worden.

Beheer

Het beheer van de tassenloods is onder verantwoordelijkheid van de clubhuiscommissie geplaatst. Leo van Agthoven zal zorgdragen voor het onderhoud en Alma van Hoften voor de schoonmaak.

Print Friendly, PDF & Email